FABRIKAT

Copa është fara, teknika është uji, kostumi është lulja.

Një sartor i madh, duhet të njohi fabrikat aq mirë sa një professor njeh studentët e tij.

Një sartor i madh, duhet të njohi fabrikat aq mirë sa një professor njeh studentët e tij.

Ai njeh kualitetin e tyre, mbi të gjitha, ai sheh çfarë ato do të bëhen. Në copë është e shkruar e ardhmja e saj. “Një copë e keqe, prish një prerje dhe anasjelltas”

Kështu, materialet e papërpunuara, jan fondamentalet e një sartori për një prerje elegante. Nëse zgjidhja juaj jemi ne, çdo copë do të zgjidhet në mënyrë të veçantë sipas nevojave tuaja.

Klienti zgjedh ngjyrat, Mjeshtri i përdor ato për të pikturuar një portret për klientin.

previous arrow
next arrow
Slider