FABRIKAT

Copa është fara, teknika është uji, kostumi është lulja.

Një sartor i madh, duhet të njohi fabrikat aq mirë sa një professor njeh studentët e tij.

Një sartor i madh, duhet të njohi fabrikat aq mirë sa një professor njeh studentët e tij.

Ai njeh kualitetin e tyre, mbi të gjitha, ai sheh çfarë ato do të bëhen. Në copë është e shkruar e ardhmja e saj. “Një copë e keqe, prish një prerje dhe anasjelltas”

Kështu, materialet e papërpunuara, jan fondamentalet e një sartori për një prerje elegante. Nëse zgjidhja juaj jemi ne, çdo copë do të zgjidhet në mënyrë të veçantë sipas nevojave tuaja.

Klienti zgjedh ngjyrat, Mjeshtri i përdor ato për të pikturuar një portret për klientin.

39059243_2169127633357334_5301995268437180416_o
41183007_2190408697895894_481078011219673088_o
39059230_2169129323357165_948101072675667968_o
46520010_2229461233990640_8398701366419128320_o
39072759_2169128803357217_3924076563385024512_o
Mjeshtri
39080758_2169127853357312_1560258062680326144_o
45493694_2221964718073625_1932059135088525312_o
39087596_2169128683357229_5191321524656668672_o
46412658_2229485590654871_3553110853525962752_o
39120528_2169129093357188_2198369875062161408_o
41669199_2192449174358513_2443118242827337728_o
40094511_2183639318572832_830582619904147456_o
42141817_2196333080636789_672955073873051648_o
40126142_2183639511906146_4568897234942296064_o
40133625_2183639361906161_6861570538691624960_o
40160114_2183639388572825_2356586235339735040_o
40257876_2183639448572819_6408832267879186432_o
42174159_2196802267256537_5594070288858873856_o
56806458_2321343291469100_2419044229578752000_o
previous arrow
next arrow