ADRIAN SULO

“Inspirimi i një Mjeshtri është Klienti”

Mjeshtri dhe Klienti janë faktorët kryesorë të ekuacionit për përmbushjen e perfeksionit : bukuria e kosumeve bespoke. Ashtu si një kimist transformon metalin në flori, Mjeshtri transformon një element të shtrirë në një kostum 3-D, i cili do të ndryshojë pronarin e tij.

Një Mjeshtër do të rrisi potencialin e materialeve me të cilat ai punon dhe mbi të gjitha do të rrisi elegancën e Klienitit.

Mjeshtri Adrian Sulo është një njeri elegant i cili zotëron tre aftësi fondamentale: unitet, pastërti dhe harmoni. Vetëm një artisanal i mire e di çfarë është më e mira për Klientin e tij.