PERSONALIZIMI I VESHJES

“Gjithçka rreth klientit”

Mjeshtri dhe Klienti janë pjesë të rendësishme të krijimit të një veshjeje të personalizuar.

“ Më jep një burrë i cili e bën qepësin, jo qëpesin i cili e bën burrin” ( Lord Brummell).

Klienti është përgjegjës për elegancën e tij; Mjeshtri është thjesht ai i cili përmbush qëllimin e klientit. Mjeshtëria e qepjes nuk është tek fama, por tek vlerësimi dhe rritja e potencialit ekspresiv të çdo Klienti. Mjeshtri nuk punon për të shprehur veten, por është shigjeta e cila i mundëson harkut të klientit të arrijë qëllimin e tij : të bëhet një njeri elegant.